Teorii etice şi animale non-umane

Teorii etice şi animale non-umane

Etica este o reflecţie critică asupra modului în care ar trebui să acţionăm şi de ce. Etica animală este domeniul eticii ce explică de ce şi cum ar trebui să luăm în considerare animalele non-umane în deciziile noastre morale.

Diferite teorii etice nu sunt de acord cu privire la modul în care ar trebui să se acţioneze în mai multe situaţii. De exemplu, potrivit unora este întotdeauna greşit să spui o minciună, indiferent de consecinţe. După altele, dacă ar trebui sau nu să minţim depinde de situaţie şi de rezultatul pe care l-ar avea aceasta asupra celor afectaţi de minciună.

În ciuda mai multor diferenţe, cele mai acceptate teorii etice sprijină apărarea considerării morale a animalelor non-umane şi respingerea specisismului (discriminarea împotriva animalelor non-umane). Argumentele fiecărei teorii sunt diferite, deoarece fiecare teorie are propriul ei cadru de motive pentru care ar trebui să acţionăm într-un anumit fel şi nu în altul. Cu toate acestea, diferitele argumente utilizate în toate aceste teorii ajung la aceeaşi concluzie: ar trebuie să luăm în considerare interesele tuturor fiinţelor simţitoare. Acest lucru se datorează faptului că ele se aplică universal,nu doar unei anumite teorii.

Aflaţi mai multe despre modul în care considerarea morală a animalelor non-umane poate fi apărată potrivit principalelor teorii etice din textele de mai jos.

Egalitarismul

Prioritarismul

Utilitarismul

Etica centrată pe suferință

Consecvențialismul negativo

Teorii ale drepturilor

Contractarianismul

Etica virtuții și etica grijii