Teorie etyczne i zwierzęta nie będące ludźmi

Egalitaryzm

Egalitaryzm to teoria etyczna uznająca, że szczęście, na tyle na ile to możliwe, powinno być równomiernie rozdzielone. Według niektórych zwolenników tego poglądu równość jest dobra, ponieważ nierówność jest zła i niesprawiedliwa sama w sobie. Według jeszcze innych równość jest dobra, a nierówność zła i dlatego powinniśmy dać pierwszeństwo interesom tych, którym wiedzie się najgorzej.

Utylitaryzm

Utylitaryzm jest teorią etyczną, która mówi, że nasze działania powinny przynosić światu jak najwięcej szczęścia. Pogląd ten broni następujących twierdzeń: dobrem dla jednostki jest największa możliwa ilość szczęścia (lub zaspokojenia pragnień); największa możliwa suma szczęścia jest najlepszym dobrem ogólnym; powinniśmy działać w sposób zwiększający całkowitą sumę szczęścia.

Negatywny konsekwencjalizm

Według konsekwencjalizmu, zanim zadecydujemy jak należy postępować powinniśmy najpierw ustalić jak nasze działania mogą wpłynąć na interesy różnych istot. Negatywny konsekwencjalizm to odmiana konsekwencjalizmu, która skupia się na redukcji tego, co negatywne (na przykład cierpienia), ponieważ zakłada, że nie ma rzeczy pozytywnych per se, są natomiast rzeczy same w sobie negatywne.

Teorie deontologiczne: przekrój

Teorie praw mogą odnosić się do praw moralnych lub stanowionych. Prawa moralne pojmowane są jako te, które przysługują każdej jednostce od urodzenia, bez względu na to czy chroniona jest ona przez prawa stanowione. Niektórzy teoretycy praw nie wierzą w istnienie praw moralnych, ale opowiadają się za ustanowieniem ochrony prawnej dla zwierząt pozaludzkich aby chronić ich interesy.

Kontraktualizm — umowa społeczna

Zgodnie z teorią kontraktualizmu, moralne i polityczne zasady, którymi powinniśmy się kierować, to te, które zaakceptowalibyśmy w hipotetycznej umowie. Często przedstawiany przez kontraktualistów scenariusz zakłada, że żadne reguły moralne ani polityczne nie zostały jeszcze przyjęte i musimy je dopiero określić. Twierdzą oni, że wartości które powinniśmy przyjąć w prawdziwym świecie powinny być identyczne jak te wybrane w tym eksperymencie myślowym.

Etyka cnót i etyka troski

Etyka cnót podchodzi do filozofii moralnej broniąc poglądu, że kiedy decydujemy jak żyć, powinniśmy rozważać nie to, jak sprawić, aby świat był lepszym miejscem, czy też jakich praw powinniśmy przestrzegać, lecz raczej jakiego rodzaju podmiotem moralnym chcemy być. Etycy troski twierdzą, że podejściu do problemów etycznych, najważniejsze są nasze emocjonalne reakcje na nie.