జంతు రక్షణ కొరకు మన అడుగులు మరియు పరిశోధనలు
మా గురించిజాతులవాదం
విశేష కధనాలు>>

భవిష్యత్తు యొక్క ప్రాముఖ్యత

జ్ఞానం (బుద్ధి)గల జంతువులు అవి నివసించే సంవత్సరం లేదా శతాబ్దం కారణంగా ఎక్కువ లేదా తక్కువ బాధపడవు.ఇంకా చదవండి

ఔచిత్య పరమైన వాదన

మనవ రహిత అయినటువంటి జ్ఞానం (బుద్ధి)గల జంతువులపై వివక్ష చూపడానికి సరైన వాదన లేదు.ఇంకా చదవండి

సంక్షేమ జీవశాస్త్రం

చాలా మంది అడవి జంతువులు బాధపడుతున్నాయే అన్న వాస్తవాన్ని గ్రహించలేకపోతున్నారు.ఇంకా చదవండి

-->