DESPRE NOI

DESPRE NOI

Animal Ethics (Etica Animalelor) a fost înființată pentru a oferi informații și a facilita discuții și dezbateri pe teme legate de etica animalelor, precum și de a oferi resurse susținătorilor animalelor.

Informații detaliate privind datele disponibile cu privrire la situația animalelor non-umane, precum și asupra argumentelor pentru apărarea animalelor nu sunt întotdeauna disponibile și intenționăm să le furnizăm tuturor celor care vor să-i ajutăm. În plus, efectuăm noi înșine activități de informare cu menirea nu de a opri diversele moduri în care animalele sunt vătămate (problemă pe care alte organizații deja o adresează), ci de a obține o schimbare de atitudine față de specisism

Munca noastră are de-a face cu modul în care animalele non-umane sunt considerate în viața de zi cu zi, precum și cu felul în care sunt tratate în domenii care afectează atitudinile și activitățile umane relevante pentru animale. Acestea includ domeniul academic, științific și legal. Ne interesează modul în care animalele non-umane sunt afectate de activitățile umane curente și felul în care ar putea fi afectate de către activități umane viitoare, planificate sau nu. Acest lucru implică nu numai modurile în care le vătămăm, ci și felurile în care le putem ajuta atunci când cauza suferinței lor nu este acțiunea umană.

Domeniul eticii animalelor se ocupă cu motivele pentru care ar trebui să luăm animalele non-umane în considerare prin deciziile noastre morale și cu diversele căi prin care am putea face acest lucru. Aceasta are consecințe practice foarte relevante. Mulți oameni au momentan foarte puțin respect pentru animalele non-umane. Dar mai adesea, oamenii iau în considerare, într-o oarecare măsură, interesele animalelor, deși continuă să aibă o atitudine discriminatorie față de ele. Putem să ținem cont de altcineva din punct de vedere moral, dar să discriminăm oricum împotriva lor într-un fel care le face rău. Putem deasemeni să discriminăm împotriva lor în feluri care nu le aduc deloc prejudicii, cum ar fi atunci când ajutăm anumiți indivizi mai mult decât pe alții, din motive care sunt nedrepte. Etica animalelor, ca domeniu, adresează toate aceste întrebări și este țelul nostru de a le rezolva.