Pomaganie zwierzętom na wolności

Pomaganie zwierzętom na wolności

Jest wiele sposobów na pomaganie zwierzętom żyjącym na wolności i na ratowanie ich od krzywd napotykanych przez nie w przyrodzie. Na dłuższą metę, jedyny sposób, dzięki któremu w końcu dostaną pomoc, której potrzebują, to podnoszenie przez nas świadomości na temat trudnej sytuacji dzikich zwierząt i dyskryminacji, której doznają. Ale są rzeczy, które mogą być dla nich pomocne i osiągnięte przez nas krótkoterminowo. Niektórzy ludzie chcą by pomagano dzikim zwierzętom, ale boją się, że nie mamy wystarczającej wiedzy, by zrobić to dobrze i że w ten sposób zrobilibyśmy im więcej krzywdy niż dobrego. Jednak na szczęście są sposoby, na które możemy pomagać zwierzętom wykorzystując naszą aktualną wiedzę. Jest już wiele przykładów, do których możemy nawiązywać. Wiele obejmuje pomaganie indywidualnym zwierzętom. Inne obejmują pomaganie dużym grupom zwierząt, co może być osiągnięte poprzez naukowo potwierdzone sposoby, w celu zagwarantowania, że nie wystąpią żadne negatywne konsekwencje. Niestety większość ludzi jest nadal nieświadoma różnych sposobów na jakie można i na jakie faktycznie obecnie pomaga się zwierzętom. Teraz zobaczymy nieco przykładów.1

Przypadki interwencji w celu pomocy zwierzętom

Odnotowano wiele przypadków, pomagania zwierzętom żyjącym na wolności. Czasami małe grupy ludzi (albo nawet tylko jedna osoba) dokonywały przełomu dla niektórych zwierząt zapewniając im wsparcie. W innych przypadkach zwierzęta otrzymywały pomoc dzięki wysiłkom organizacji lub rządów, które przestrzegały zasad sprzyjających zwierzętom, mimo iż ich celem nie było pomaganie im (na przykład szczepienie dzikich zwierząt w celu zmniejszenia zagrożenia dla zdrowia człowieka).

Niektóre z tych starań mają wpływ tylko na nieliczne zwierzęta. Dlatego może się wydawać, że są trywialne i nie powinny być brane pod uwagę. Ale nie są one trywialne, nie tylko dlatego, że są ewidentnie ważne dla zwierząt, których dotyczą, ale też dlatego, że te przypadki pomagają podnosić świadomość, na temat tego, że możemy i powinniśmy pomagać zwierzętom żyjącym w przyrodzie oraz pokazują sposoby, na jakie możemy to robić. Otwieranie umysłów na takie możliwości czyni bardziej prawdopodobym to, że zaczniemy nieść pomoc pod różną postacią większej liczbie zwierząt.

Poniżej znajdują się różne sposoby, na które można pomóc dzikim zwierzętom:

Ratowanie uwięzionych zwierząt

Zwierzęta na wolności są często ofiarami wypadków. Na przykład mogą być uwięzione i być w obliczu bolesnej, długotrwałej śmierci. W wielu przypadkach uratowanie ich może być stosunkowo łatwe.

Szczepienie i leczenie rannych i chorych zwierząt

Choroby i obrażenia są kolejnym źródłem cierpienia zwierząt żyjących na wolności. Ale na szczęście to jedna z dziedzin, w których aktualnie znamy istotne sposoby na to, by im pomóc.

Pomaganie zwierzętom w razie pożaru i klęski żywiołowej

Wiele zwierząt ginie w klęskach żywiołowych i pożarach. Często można by ocalić wiele z nich, gdyby ludzie się na to zdecydowali. Do niedawna zwierzęta były pomijane w planach ratunkowych klęsk żywiołowych, ale teraz się to zaczyna zmieniać.

Pomaganie głodnym i spragnionym zwierzętom

Jednym z głównych powodów śmierci zwierząt na wolności jest brak jedzenia i wody. W dodatku w czasie niedoboru pożywienia te, które nie umierają, cierpią przez niedożywienie i głód, a także pragnienie. Jednakże pomoc wielu z tych zwierząt mogłaby być całkowicie w zasięgu naszych możliwości.

Opieka and osieroconymi zwierzętami

Dzikie zwierzęta czasami tracą jednego lub oboje rodziców. W takiej sytuacji ich przeżycie jest mało prawdopodobne. Większość umrze z głodu, jeśli nie zostanie uratowana.

Praca na rzecz przyszłości o mniejszej ilości cierpienia napotykanego przez dzikie zwierzęta

Istniałoby więcej sposobów na zapewnienie im lepszej pomocy, jeśli mielibyśmy więcej wiedzy i środków. Aby to było możliwe, najważniejszą rzeczą jest, by naszemu społeczeństwu zależało na dzikich zwierzętach. Możliwe, że jeśli społeczeństwo nie będzie postrzegało pomocy dzikim zwierzętom za sprawę istotną, nigdy nie zostanie podjęty temat potrzeb zwierząt żyjących na wolności.


Notatki

1 Są także ludzie świadomi tego, że możemy pomagać zwierzętom na wolności, ale odrzucają pogląd, że powinniśmy. Dla poglądu przeciw pomaganiu zwierzętom i celebracji cierpienia w przyrodzie zobacz Rolston III, H. (1992) „Ethical responsibilities toward wildlife”, Journal of the American Veterinary Medical Association, 200, pp. 615-622.