O nas

O nas

Na czym polega praca Animal Ethics?

Animal Ethics (Etyka wobec Zwierząt) jest organizacją, która powstała w celu edukowania oraz wspierania debaty na temat etyki wobec zwierząt pozaludzkich, a także w celu dostarczania odpowiednich materiałów tym, którzy ich bronią. Szczegółowe informacje na temat faktów dotyczących sytuacji zwierząt pozaludzkich i argumentów w ich obronie są trudno dostępne. W Animal Ethics prowadzimy prace badawcze mające na celu zebranie i udostępnienie tych danych osobom które pomagają zwierzętom pozaludzkim. Ponadto prowadzimy działania informacyjne na temat gatunkowizmu, ze szczególnym naciskiem na zmianę nastawienia ludzi do zwierząt, a nie na powstrzymanie konkretnych sposobów krzywdzenia zwierząt (czym zajmują się już inne organizacje).

Nasza praca koncentruje się na tym jak zwierzęta pozaludzkie są postrzegane w życiu codziennym, jak również na dziedzinach związanych z ludzkimi postawami i działaniami dotyczącymi innych zwierząt i ważnymi dla nich. Dotyczy to środowiska akademickiego, dziedzin naukowych i prawa. Badamy jak na zwierzęta niebędące ludźmi wpływa obecna i przyszła działalność człowieka, zamierzona lub niezamierzona. Staramy się też dowiedzieć jak możemy im pomóc, nawet jeśli przyczyną ich problemu nie jest działanie człowieka.

Animal ethics (etyka wobec zwierząt) dotyczy tego, w jaki sposób powinniśmy uwzględniać zwierzęta pozaludzkie w naszych decyzjach moralnych. Ma to niezwykle ważne skutki praktyczne. Jakkolwiek jakaś część osób tak naprawdę nie interesuje się zwierzętami innymi niż ludzkie, większość w jakiś sposób uwzględnia zwierzęta, nawet jeśli ma do nich dyskryminujący stosunek. Możemy kogoś uwzględniać moralnie, ale nadal dyskryminować go w sposób, który go krzywdzi. Możemy również dyskryminować w sposób, który nie wyrządza żadnej szkody, ale pomaga niektórym jednostkom bardziej niż innym z powodów które są niesprawiedliwe. Wszystkie te zagadnienia są analizowane z punktu widzenia etyki wobec zwierząt.