O nas

Animal Ethics powstało w celu edukowania oraz promowania dyskusji i debaty o kwestiach dotyczących etyki i zwierząt, a także w celu dostarczania odpowiednich materiałów dla obrońców zwierząt.

Szczegółowe informacje o sytuacji zwierząt oraz argumenty przemawiające za ich obroną nie zawsze są dostępne, naszym zamiarem jest dostarczenie ich wszystkim tym, którzy pragną pomóc. Dodatkowo zajmujemy się działaniem mającym na celu zmianę postrzegania szowinizmu gatunkowego i zmianę stosunku do zwierząt występujących w codziennym życiu człowieka.

Działania te obejmują środowiska akademickie czy naukowe, a także prawo. Sprawdzamy, jak współczesne praktyki ludzkie wpływają na zwierzęta i jak ten wpływ mógłby wyglądać w przyszłości przy działaniach planowanych oraz tych nieplanowanych. Dotyczy to zarówno sposobów krzywdzenia zwierząt, jak i metod pomocy im, nawet w przypadku, gdy ich położenie nie jest efektem działań człowieka.

Etyka w odniesieniu do zwierząt odpowiada na pytanie, dlaczego powinniśmy kierować się moralnością przy podejmowaniu decyzji dotyczących zwierząt i jak taki proces decyzyjny powinien wyglądać. Ma to olbrzymie konsekwencje w praktyce. Aktualnie wielu ludzi nie darzy zwierząt najmniejszym szacunkiem. Co prawda znaczna część ludzi przychylnie patrzy na egzekwowanie praw zwierząt, jednak nadal je do pewnego stopnia dyskryminuje. Można uznawać czyjeś prawo do sprawiedliwego traktowania, lecz mimo to dyskryminować go w krzywdzący sposób. Można także dyskryminować kogoś w sposób, który go w ogóle nie krzywdzi, na przykład pomagając pewnym jednostkom bardziej niż innym z niesprawiedliwych powodów. Etyka zwierząt zajmuje się tymi kwestiami, naszym celem jest poradzenie sobie z nimi.