Świadomość

Świadomość zwierząt

Świadomość to zdolność do odczuwania pozytywnych i negatywnych doświadczeń. Jest to umiejętność formowania doświadczeń. Read more

Problem świadomości

Close up of caterpillar climbing on branches

Bycie świadomym to posiadanie zdolności doznawania lub zdawania sobie sprawy z istnienia czegoś. Read more

Świadomość i samoświadomość

Świadomość można opisać jako stan doświadczania. Samoświadomość jest terminem używanym do opisu różnych typów świadomości osoby i jej doświadczeń. Read more

Znaczenie świadomości: etyka zwierząt kontra szowinizm gatunkowy i etyka środowiskowa

Two deers touch noses in the snow

Dla etyki bycie istotą czującą liczy się bardziej aniżeli inne kryteria, takie jak po prostu bycie żywym czy przynależność do gatunku. Read more