Interes zwierząt

Interes zwierząt

Pojęcia “interes” używamy do opisywania rzeczy, które są dla kogoś korzystne. Innymi słowy, jest to wszystko to, co przyczynia się do polepszenia sytuacji jednostki, której życie może potoczyć się dobrze lub źle. Mówimy, że coś “jest w czyimś interesie”, kiedy owa rzecz jest dla tej osoby dobra. Zastanawiając się jak powinniśmy postąpić, jak wtedy gdy myślimy moralnie, powinniśmy brać pod uwagę i respektować interesy innych.

Czy pozaludzkie zwierzęta mają swoje interesy? Jak wykazaliśmy w tekście o świadomości zwierząt, z całą pewnością tak jest. Zwierzęta potrafią odczuwać cierpienie i przyjemność. Ich życie może potoczyć się dobrze lub źle.

W świetle tego, odpowiedź na tak zadane pytanie musi być twierdząca. Pomimo tego, w dotychczasowej historii często interesy owe ignorowano. Pozaludzkim zwierzętom poświęcano minimum moralnej uwagi. Istniała natomiast zgoda na poddawanie ich systematycznej eksploatacji, co przyczyniało się do ich cierpienia. Ogromne ilości zwierząt były zabijane by z ich ciał produkować przedmioty na potrzeby ludzi.

Wrażliwość zwierząt na wydarzenia niespowodowane przez człowieka była również zazwyczaj ignorowana, jak gdyby nie było to coś czym należy się przejmować. Pomysł, (Pogląd mówiący), że powinniśmy powstrzymywać się od krzywdzenia pozaludzkich zwierząt lub też działać na ich korzyść, praktycznie nie był brany pod uwagę (poza nielicznymi wyjątkami).

W dzisiejszych czasach podejście to zostało jednakże zakwestionowane. Lata 70. ubiegłego wieku były świadkiem pojawienia się działu nauki zajmującego się zwierzęcą etyką i wzrostu poparcia dla niego, jako tego, który broni pozaludzkich zwierząt.

O cierpieniu

W interesie świadomych istot jest szczęśliwe życie. Pierwszym i niezbędnym do tego warunkiem jest bycie szczęśliwym. Cierpienie z definicji jest negatywnym stanem psychicznym, a więc czymś niekorzystnym dla zwierząt.

O pragnieniu życia

Oprócz braku cierpienia, w interesie zwierząt leży też umożliwienie im egzystencji, a więc potencjalnie szczęśliwego życia. W opinii wielu osób jedynie ludzie postrzegają życie jako coś, co jest w ich interesie. Istnieją silne powody by ten pogląd odrzucić.

Waga interesów zwierząt

Choć wiele osób przyznaje, że zwierzęta pozaludzkie posiadają swoje interesy, według powszechnej opinii, nie ma to większego znaczenia. Niezbędne jest obalenie tego mitu. Interesy ludzi i zwierząt powinny być traktowane równo.