Interesy zwierząt

Interesy zwierząt

Pojęcia „interes” używamy do opisywania rzeczy, które są dla kogoś korzystne. Inaczej mówiąc, jest to wszystko to, co przyczynia się do polepszenia sytuacji jednostki, której życie może potoczyć się dobrze lub źle. Mówimy że coś “jest w czyimś interesie”, kiedy owa rzecz jest dla tej osoby dobra. Zastanawiając się jak powinniśmy postąpić i kiedy dokonujemy analizy moralnej, powinniśmy brać pod uwagę i respektować interesy innych.

Czy zwierzęta pozaludzkie mają swoje interesy? Zwierzęta potrafią odczuwać cierpienie i przyjemność. Ich życie może potoczyć się dobrze lub źle. Oznacza to, że podobnie jak ludzie posiadają interesy.

Dotychczas interesy zwierząt pozaludzkich najczęściej były ignorowane. Poświęcano im minimum moralnej uwagi. Istniała natomiast zgoda na poddawanie ich systematycznej eksploatacji, co przyczyniało się do ich cierpienia. Ogromne ilości zwierząt były zabijane by z ich ciał wytworzyć produkty dla ludzi.

Podatność na zwierząt krzywdę niespowodowaną przez człowieka także była  zazwyczaj ignorowana, jak gdyby nie było to coś czym należy się przejmować. Pogląd, że powinniśmy powstrzymywać się od krzywdzenia  zwierząt pozaludzkich lub też działać na ich korzyść, poza nielicznymi wyjątkami praktycznie nie był brany pod uwagę.

Obecnie taka postawa jest poddawana ostrej krytyce. Od lat 70-tych XX wieku dziedzina etyki wobec zwierząt rozwija się i zyskuje coraz większe poparcie jako obszar badawczy będący teoretycznym zapleczem obrony zwierząt pozaludzkich.

Interes polegający na unikaniu cierpienia

W interesie świadomych istot jest szczęśliwe życie. Pierwszym i niezbędnym do tego warunkiem jest bycie szczęśliwym. Cierpienie z definicji jest negatywnym stanem psychicznym, a więc czymś niekorzystnym dla zwierząt.

Interes w pozostaniu przy życiu

Oprócz braku cierpienia, w interesie zwierząt leży też umożliwienie im egzystencji, a więc potencjalnie szczęśliwego życia. W opinii wielu osób jedynie ludzie postrzegają życie jako coś, co jest w ich interesie. Istnieją poważne powody by ten pogląd odrzucić.

Waga interesów zwierząt

Choć wiele osób przyznaje, że zwierzęta pozaludzkie posiadają swoje interesy, według powszechnej opinii nie ma to większego znaczenia. Niezbędne jest obalenie tego mitu. Takie same interesy powinny być traktowane tak samo.