Świadomość

Jak istoty są świadome?

Kręgowce i duża liczba bezkręgowców są świadome. Read more

Świadomość zwierząt

Świadomość to zdolność do odczuwania pozytywnych i negatywnych doświadczeń. Jest to umiejętność formowania doświadczeń. Read more

Problem świadomości

Close up of caterpillar climbing on branches

Bycie świadomym to posiadanie zdolności doznawania lub zdawania sobie sprawy z istnienia czegoś. Read more

Świadomość i procesy poznawcze zwierząt

Three parrots groom each other in the grass

Badania nad wrażliwością zwierząt niepochodzących od człowieka przyglądają się ich zdolnościom do posiadania pozytywnych i negatywnych doświadczeń. Read more

Świadomość i samoświadomość

Świadomość można opisać jako stan doświadczania. Samoświadomość jest terminem używanym do opisu różnych typów świadomości osoby i jej doświadczeń. Read more