మాకు మద్దతు ఇవ్వండి !

మాకు మద్దతు ఇవ్వండి !

మీరు యానిమల్ ఎథిక్స్ పనికి మద్దతుగా విరాళం ఇవ్వాలనుకుంటే , దిగువ వివరించిన మార్గా ల్లో మీరు విరాళం ఇవ్వవచ్చు . వైర్ ట్రా న్స్ఫర్ లేదా మరేదైనా పద్ధతి ద్వారా విరాళం ఇవ్వడం గురించి దయచేసి మమ్మల్ని సంప్రదించండి .

miguel-borrador dona-tarjeta

 

miguel-borrador dona-crypto

మీరు క్రిప్టో కరెన్సీలను కూడా విరాళంగా ఇవ్వవచ్చు .

miguel-borrador dona-paypal

 

Send a check made out to Animal Ethics, Inc. to:

Animal Ethics
4200 Park Blvd. #129
Oakland, CA 94602
United States of America

miguel-borrador dona-patreon

Patreon లో మాకు మద్దతు ఇవ్వండి .