క్రిప్టోమోనెడాస్

మా పనికి మద్దతుగా మీరు క్రిప్టోకరెన్సీని జంతు నీతి సంస్థకు విరాళంగా ఇవ్వవచ్చు.

· Avalanche (AVAX):

X-avax1zxlz9at0stdyrljj2nws5cvt0w4r5ztk2a8nlz

· Bitcoin (BTC):

3C1kTSHduFM1iA7o9SbLSXZqsHcahPrijA

· Cardano (ADA):

addr1qy7mzwxhc0s9fthxp6gjuvjtpulr2ry74egauezwlwus69v
a7wq8pwjuzezjvv6lguywumd26zq9npj9q8vkt5jzua6qfefhrx

· Dogecoin (DOGE):

DDZtU8TKvgSF9agu16tofgqbriWyE8rJoB

· Litecoin (LTC):

MGhiNGa53WAbBv4SJPgQPLkmNHMzzchLk2

· Solana (SOL):

5ivhs5Kziaqa9EQHsiHiNPKvmTo9FYrt4bnVDqKmFvQa

· Terra (LUNA):

terra1ke8uzpjz5tndqyz0hdm8satujxslm9cwpnukd5

మీరు మరొక క్రిప్టోకరెన్సీని విరాళంగా ఇవ్వాలనుకుంటే, దయచేసి మాకు తెలియజేయండి.